Utorak, Maj 22, 2018

FORMATI ZVUČNIH I VIDEO ZAPISA I NJIHOVA OBRADA

FORMATI ZVUČNH PODATAKA I OBRADA

Zvuk je uzdužni talas koji nastaje oscilovanjem zvučnog izvora. Za čuvanje i zapisivanje zvučnih dadoteka koriste se razni formati. Zvučne dadoteke mogu biti komprimovane i nekomprimovane. Kompromvane bez gubitka su WMA, APE, WV, FLAC, asa gubitkom MP3. Nekompromovani zauzimaju mnogo memorije, ali danas to nije problem. To su WAV, AIFF, AU. Redukovanjem veličine zapisa smanjuje se kvalitet zvuka. Za komprimovanje audio dadoteka potrebna je specijalna šema zvana kodek. Najpoznatiji audio kodeci su Lame MP3 Codec, Codec and exe,... Svaki računar koristi jedinstveni format audio zapisa za reprodukciju i snimanje. Neki od najpoznatijih su War, AU, MP3,...

Da bi se zvuk registrovao mora postojati signal koji ga prenosi. Signal koji putuje do našeg uha je mehanička promena pritiska vazduha i naziva se analogni signal.Da bi racunar mogao da registruje analgni signal,potrebno je analogni signal pretvoriti u digitalni postupkom digitalizacije koji se odvija u tri koraka:
 1. ​zvuk se mikrofonom pretvara u analogni električni signal
 2. analogni elektricni signal se uz pomoc zvucne kartice i njenog analogno-digitalnog AD konvertera pretvara u digitalni signal
 3. digitalni podaci se kodiraju, po potrebi sažimaju i čuvaju na disku računara​

Picture

 FORMATI VIDEO ZAPISA 

Video zapis čini niz statičnih slika koje se velikom brzinom prikazuju jedna za drugom i stvaraju iluziju kretanja. Kod videa razlikujemo digitalni i analogni zapis. Analogni je na trakama i video kasetama, a digitalni na diskovima, CD- ima, DVD- ima.

Osnovni formati video zapisa

- MPED, .mpg, koristi se u filmskoj industriji, CD- u i DVD- u 

- AVI( Audio Video Interleaved), .avi, može se pokrenuti na skoro svim računarima, ali zauzima mnogo memorije

- DIVX/ XVID- prva asocijacija se nelegalne kopije filmova na internetu

Obrada video zapisa

Veličina video dadoteke zavisi od: 

 • vremenskog trajanjabrzine
 • smenjivanja slika
 • rezolucije
 • dubine boja

 Konvertiranje video signala se vrši da bi smanjili veličinu video fajla i omogućili korišćenje video zapisa na različitim platformama.

Obrada video sadržaja obuhvata:

 

 • montažu video zapisa 
 • obardu slika
 • dodavanje teksta 
 • dodavanje video efekta
 • dodavanje zvuka

 

Najpoznatiji programi za obradu video zapisa su OpenShot, Avidemux, ShotCut, Blender,...

Podržani formati su:

- video: .avi, .mpg, .wmv

- slika: .jgp, .jpeg, .gif

- zvuk: .wav, .mp3, .wma 


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me